Κανονισμοί εργασίας

Labour regulation: Addressing the complex realities of post-crisis employment

Several hundred experts meeting at the ILO Regulating for Decent Work Conference call for robust labour regulation to help deliver decent work and look to innovation to tackle unacceptable forms of work.

Εγγραφή στο Κανονισμοί εργασίας
Go to top