Χημικής Βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 45/7.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11315/661/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χημικής Βιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών χημικής βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Χημικής Βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών χημικής βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Χημικής Βιομηχανίας 1998

Σ.Σ.Ε. (15.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας

Χημικής Βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε. (3.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Χημικής Βιομηχανίας
Go to top