Πολεμικό Ναυτικό

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(9.3.2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και στις λοιπές υπηρεσίες Πολεμικού Ναυτικού Αθηνών-Πειραιώς, που είναι μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 13/9.3.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμικό Ναυτικό 2004

Σ.Σ.Ε. (4.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό (Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού)

Πολεμικό Ναυτικό 2003

Σ.Σ.Ε. (19.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση
Εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό (Συνδέσμος Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας)

Πολεμικό Ναυτικό 2003

Δ.Α. 55/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας (Συνδέσμος Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας)

Πολεμικό Ναυτικό 2001

Σ.Σ.Ε. (26.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πολεμικό Ναυτικό
Go to top