Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.5.2020) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Εργάτες Πυρόσβεσης - Διάσωσης, Οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, Εργάτες Αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων, Πυροφύλακες), που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα και είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 8/20.5.2020
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 2007

Σ.Σ.Ε.(14.6.2007) για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας του με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Πυροσβεστικού Προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκει σε Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης- Διάσωσης (αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία ΒΙ.ΠΕ.Πατρών)

 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 2007

Σ.Σ.Ε.(14.6.2007) για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας του με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Πυροσβεστικού Προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκει σε Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης- Διάσωσης (αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία 6η Ε.Μ.Α.Κ.)

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 2007

Σ.Σ.Ε.(14.6.2007) για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας του με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Πυροσβεστικού Προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκει σε Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης- Διάσωσης (αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Π.Υ.Πατρών)

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 2006

Δ.Α. 25/2006 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μάχιμων πυροσβεστών (συμβασιούχοι πυροσβέστες πυρόσβεσης διάσωσης, αερομεταφερόμενοι πυροσβέστες πυρόσβεσης - διάσωσης, πυροφύλακες) και των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Σελίδες

Εγγραφή στο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό
Go to top