Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.5.2020) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Εργάτες Πυρόσβεσης - Διάσωσης, Οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, Εργάτες Αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων, Πυροφύλακες), που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα και είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 8/20.5.2020
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 2005

Σ.Σ.Ε. (7.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Πυροσβεστικού Προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκει σε Σωματεία-Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης Διάσωσης

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 1997

Σ.Σ.Ε.(3.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αερομεταφερόμενων Ομάδων Δασοπυρόσβεσης που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Γεωργίας

Σελίδες

Εγγραφή στο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό
Go to top