Μουσικών ΟΤΑ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(5.11.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 19/5.11.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών ΟΤΑ 2006

Σ.Σ.Ε. (6.10.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μουσικών ΟΤΑ 2005

Σ.Σ.Ε. (4.11.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μουσικών ΟΤΑ 2004

Σ.Σ.Ε. (19.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Ο.Τ.Α. και τα ΝΠΔΔ αυτών

Σελίδες

Εγγραφή στο Μουσικών ΟΤΑ
Go to top