Υπουργείο Πολιτισμού (έκτακτο προσωπικό)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.2.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εκτάκτου προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 7/18.2.2000)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Υπουργείο Πολιτισμού (έκτακτο προσωπικό)
Go to top