Κλωστοϋφαντουργία

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, καθώς και των απασχολουμένων στα βαφεία - τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας

Υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος και
γ) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, καθώς και των απασχολουμένων στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 92/26-7-2006)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Υπεγράφη στις 11 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων,
γ) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 89/20-7-2006)

Εγγραφή στο Κλωστοϋφαντουργία
Go to top