Ανακοινώσεις Σ.Σ.Ε και Δ.Α.

Σ.Σ.Ε. (24-9-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

Υπεγράφη την 24η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας"

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2015 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014]

Υπεγράφη την 29η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Γ.Σ.Ε.Ε., εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) Σ.Ε.Β., 

γ) Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 

δ) Ε.Σ.Ε.Ε., και

ε) Σ.Ε.Τ.Ε.

η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Tags: 

Σ.Σ.Ε. Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου

Υπεγράφη την 7η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Εθνικού Θεάτρου Ν.Π.Ι.Δ., εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, 

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου". 

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Σ.Σ.Ε. Των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής

Υπεγράφη την 30ή Ιουλίου 2015, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής, εκ μέρους της εργατικής πλευράς και 

β) του Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, 

η νέα Συλλγοκή Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής". 

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπεγράφη την 14η Ιουλίου 2015, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών ΟΤΑ (Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.), εκ μέρους της εργατικής πλευρά και

β) του Υπουργείου Εσωτερικών και 

γ) του Υπουργείου Οικονομικών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, 

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Δ.Α.6/2015 (Β' ΒΑΘΜΙΑ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με Εθνική εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ.)

Εξεδόθη στις 29 Ιουνίου 2015 από τον Ο.ΜΕ.Δ. (Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας), στην Αθήνα, η Δ.Α. 6/2015 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ)", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των: 

α) της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ)., εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και 

β) της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς. 

Δ.Α.(ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ) 5/2015 για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Εξεδόθη στις 15 Ιουνίου 2015 από τον Ο.ΜΕ.Δ., στην Αθήνα, η Δ.Α. 5/2015 (Ορθή Επανάληψη) "για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των: 

α) του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και 

β) της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς. 

(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 9/17.6.2015)

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

Υπεγράφη την 1η Ιανουαρίου 2015, στη Ρόδο, μεταξύ:

α) του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου, εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Ρόδου, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, 

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο".

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

(Σ.Σ.Ε.16-5-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

Υπεγράφη την 16η Μαΐου 2015, στo Ηράκλειο Κρήτης, μεταξύ:

α) του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACCTA),

γ) του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης και 

δ) της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Ανώνυμος Τουριστική Ξενοδοχειακή Εμπορική Εταιρεία UNION AE, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

Δ.Α. (Β΄ΒΑΘΜΙΑ) 1/2015 της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας κατά της Δ.Α. 1/2014 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.)

Εξεδόθη στις 9 Μαρτίου 2015 από τον Ο.ΜΕ.Δ. (Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας), στην Αθήνα, η Δ.Α. 1/2015 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των: 

α) της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ., εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και 

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις Σ.Σ.Ε και Δ.Α.
Go to top