Δερματίνων ειδών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (10.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:19/13.4.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 9881/967/18.5.2010 (ΦΕΚ Β 753/1.6.2010) Υποχρεωτική από: 13.4.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δερματίνων ειδών 2004

Σ.Σ.Ε. (11.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Γαντοποιίας, Κιβωτοποιίας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου όλης της χώρας

Δερματίνων ειδών 2003

Σ.Σ.Ε. (8.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Δερματίνων ειδών 2002

Σ.Σ.Ε. (17.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας

Δερματίνων ειδών 2001

Σ.Σ.Ε. (18.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριων Γαντοποιίας, Κιβωτοποιίας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Δερματίνων ειδών
Go to top