Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (4.5.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 32/13.5.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Printer-friendly version
Subscribe to Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων
Go to top