Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υγειονομικών Υπαλλήλων (ΠΣΥΥ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (4.5.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 32/13.5.1999)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών 1998

Σ.Σ.Ε. (6.4.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

Κλινικών ΑΠΠ 1996

Σ.Σ.Ε.(10.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών και οίκων ευγηρίας περιοχής Ν.Αττικής.

Printer-friendly version
Subscribe to Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υγειονομικών Υπαλλήλων (ΠΣΥΥ)
Go to top