¨Ενωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων

Περιγραφή:

Δ.Α 18/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 10/7.11.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Σιδηροβιομηχανίας 2008

Σ.Σ.Ε. (2.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Σιδηροβιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (7.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Σιδηροβιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (30.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Σιδηροβιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (30.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to ¨Ενωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων
Go to top