Σιδηροβιομηχανίας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 46/14.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12151/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1194/31.8.2006) Υποχρεωτική από: 19.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top