ΟΕΒΕ Ν. Χανίων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του
Νομού Χανίων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 27/19.12.2002)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 2001

Σ.Σ.Ε. (1.8.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων, που είναι μέλη του «Σωματείου Οδηγών Αυτοκινήτων ο Άγιος Χριστόφορος»

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 2001

Σ.Σ.Ε. (17.1.2001) για την αμοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των Οδηγών πάσης Φύσεως Φορτηγών και άλλων Αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 2000

Δ.Α.7/2000 για την αμοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των Οδηγών πάσης Φύσεως Φορτηγών και άλλων Αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 1999

Δ.Α.2/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων Ν. Χανίων

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to ΟΕΒΕ Ν. Χανίων
Go to top