Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του
Νομού Χανίων

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 27/19.12.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top