Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου

Περιγραφή:

ΣΣΕ (7.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/30.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 487/76/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 30.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2008

ΣΣΕ (13.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2007

Δ.A. 40/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (19.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2005

Σ.Σ.Ε. (23.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών/-τριών Χαρτοποιίας, Χαρτονοποιίας, Χαρτοβιομηχανίας και Πολτού Χάρτου όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου
Go to top