Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών/-τριών Χαρτοποιίας, Χαρτονοποιίας, Χαρτοβιομηχανίας και Πολτού Χάρτου όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 71/7.7.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13034/13.10.2005 (ΦΕΚ Β 1496/1.11.2005) Υποχρεωτική από: 7.7.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top