Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2003

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 16/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 8/16.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15272/16.7.2003 (ΦΕΚ Β 1012/22.7.2003)Υποχρεωτική από: 13.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top