Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.2.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 15/21.3.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11340/695/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2008

Σ.Σ.Ε. (1.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (30.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (25.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών - Περιελιγκτών, Ραδιοηλεκτρολόγων, Ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2003

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 16/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας
Go to top