Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 99/29.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4126/355/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 207/9.2.2009) Υποχρεωτική από: 29.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top