Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.2.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 15/21.3.2011)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11340/695/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.4.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top