Δερματίνων ειδών 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/14.4.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14623/15.5.2003 (ΦΕΚ Β 679/30.5.2003) Υποχρεωτική από: 14.4.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top