Μουσικών ΟΤΑ 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Ο.Τ.Α. και τα ΝΠΔΔ αυτών

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 131/23.11.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top