Δερματίνων ειδών 1999

Περιγραφή: 

Δ.Α. 44/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων [και ειδών] ταξειδίων όλης της χώρας

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 27/19.7.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top