Πετρελαίου Αργού 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 35/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ 18/1.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12631/5.9.2006 (ΦΕΚ Β 1394/14.9.2006) Υποχρεωτική από: 1.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top