Πετρελαίου Αργού

Περιγραφή:

Δ.Α. 8/2010 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/12.3.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 6625/651/7.4.2010 (ΦΕΚ Β 558/30.4.2010) Υποχρεωτική από: 12.3.2010
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πετρελαίου Αργού 2009

Δ.A. 20/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πετρελαίου Αργού 2007

Δ.A. 31/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πετρελαίου Αργού 2006

Δ.Α. 35/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πετρελαίου Αργού 2004

Δ.Α. 59/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων στις Επιχειρήσεις Εξόρυξης, Μελετών, Διύλισης Αργού Πετρελαίου όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Πετρελαίου Αργού
Go to top