Πετρελαίου Αργού

Περιγραφή:

Δ.Α. 8/2010 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/12.3.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 6625/651/7.4.2010 (ΦΕΚ Β 558/30.4.2010) Υποχρεωτική από: 12.3.2010
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πετρελαίου Αργού 2003

Δ.Α. 57/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Έρευνας, Εξόρυξης, Μελετών και Διύλισης Αργού Πετρελαίου

Πετρελαίου Αργού 2002

Δ.Α. 11/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πετρελαίου Αργού 2000

Δ.Α. 48/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και διύλισης αργού πετρελαίου

Πετρελαίου Αργού 1999

Δ.Α. 11/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Πετρελαίου Αργού
Go to top