Πετρελαίου Αργού 2009

Περιγραφή: 

Δ.A. 20/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 12/21.7.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 226003/2141/24.8.2009 (ΦΕΚ Β 1840/3.9.2009) Υποχρεωτική από: 21.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top