Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 1998

Περιγραφή: 

Δ.Α. 18/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ, που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις της χώρας

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 9/4.6.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top