Δερματίνων ειδών 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριων Γαντοποιίας, Κιβωτοποιίας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 60/21.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13754/9.11.2001 (ΦΕΚ Β 1554/21.11.2001) Υποχρεωτική από: 21.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top