Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α 34/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Μηχανικών Ανωτέρων Σχολών των ειδικοτήτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:22/10.9.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top