Δερματίνων ειδών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 88/29.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12385/3.9.2002 (ΦΕΚ Β 1178/11.9.2002) Υποχρεωτική από: 29.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top