Ντότσικα Μαρία

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1951.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στην Αγγλία (University College και Southampton University), καθώς και στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, σε θέματα Ναυτικού, Ναυτεργατικού, Συγκριτικού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο Southampton.

Γνωρίζει άριστα αγγλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ενασχόληση κυρίως με θέματα ατομικών και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, δημόσιες συμβάσεις, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θέματα ενέργειας και φυσικών πόρων. Επίσης ασχολείται με παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε νομικά ζητήματα εργασιακών σχέσεων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως εργασιακές σχέσεις σε περίπτωση αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ιδίως εξαγορές, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών ισότητας, σχεδιασμός και κατάρτιση κανονισμού εργασίας, κανόνων μισθολογικής πολιτικής κλπ. 

Διετέλεσε Σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (1981-1982) σε θέματα ναυτικής εργασίας, Ειδικός Συνεργάτης στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής (1982-1988) για θέματα εργατικού, ναυτεργατικού και ναυτικού δικαίου καθώς και δικαίου φυσικών πόρων, Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας (1993-1994) για θέματα Εργατικού Δικαίου και Σύμβουλος της Υφυπουργού Προεδρίας (1994-1996) για θέματα νομικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές, ομάδες εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για θέματα εργασιακών σχέσεων όπως : η συνδικαλιστική ελευθερία (Ν. 1264/1982), η ισότητα των φύλων στην εργασία (Ν. 1414/1984), η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (Ν. 1568/1985), τα εργασιακά συμβούλια (Ν.1767/1988),οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις (Ν. 1876/1990) καθώς και για θέματα Μεταλλευτικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας.

Ως δικηγόρος έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος και Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου-ΔΕΠΑ Α.Ε. (1988-1990) και από το έτος 2001 κι εντεύθεν είναι Νομικός Σύμβουλος και Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και έχει εργασθεί ως δικηγόρος – επιστημονικός σύμβουλος στο εξωτερικό στο πλαίσιο προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πρόγραμμα TACIS για θέματα δικαίου ενέργειας και εργατικού δικαίου.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) και του Τμήματος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων.

Είχε εντολή διδασκαλίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τη διδασκαλία "Εισαγωγή στο Δίκαιο" (εργασιακές σχέσεις, δημόσιες συμβάσεις και Μεταλλευτικό Δίκαιο) στα τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. (1994- 2001), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την διδασκαλία Δικαίου Ναυτικής Εργασίας, και Δικαίου Επιχειρήσεων ( 2001- 2003) και στο Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης για την διδασκαλία του ου μαθήματος της Τεχνικής Νομοθεσίας ( 2007-2008). 

Είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και μελετών σε θέματα εργατικού δικαίου, ιδίως ζητήματα συλλογικών εργασιακών σχέσεων και ισότητας των φύλων στην εργασία. 

Έχει παρακολουθήσει επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων. Συχνά έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ο.ΜΕ.Δ., προς εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, που διενεργούνται στην Ελλάδα από το έτος 1992 κι εντεύθεν. 

Go to top