Αρτοποιείων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.5.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 15/24.6.2021
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αρτοποιείων 2019

Σ.Σ.Ε. (13.5.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

Αρτοποιείων 2019

Δ.Α.10/2018 (ΤΡΙΜ.) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

Εγγραφή στο Αρτοποιείων
Go to top