Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης)

Περιγραφή:

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 1/2019 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/2.5.2019

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης) 2018

Δ.Α. 3/2018 (ΠΕΝΤ.) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης 

Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης 2018

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης)
Go to top