Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (3.8.2018) Για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 16/28.9.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού
Go to top