Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών Θερμαστών και Αδειούχων Συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων Ανατολικής Κρήτης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ. στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ανατολικής Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 1/14.3.1997
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου-Λασιθίου 1996

Σ.Σ.Ε.(3.12.1996 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητών και Θερμαστών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτη

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών Θερμαστών και Αδειούχων Συντηρητών  καυστήρων υγρών καυσίμων Ανατολικής Κρήτης
Go to top