Παγκρήτιος Μουσικός Σύλλογος

Περιγραφή:

ΔΑ 27/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, μελών του «Παγκρήτιου Μουσικού Συλλόγου»

Πράξη Κατάθεσης:
ΠΚ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου 2/22.6.1999
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 1996

Δ.Α.(23/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Δήμο Ηρακλείου  και είναι μέλη του Παγκρήτιου Μουσικού Συλλόγου

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Παγκρήτιος Μουσικός Σύλλογος
Go to top