Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού ΥΠ.ΠΟ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών -Μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 2/7.1.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες) 2003

Σ.Σ.Ε. (15.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες) 2003

Δ.Α. 8/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες) 2002

Δ.Α. 54/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίαςτων εργατοτεχνιτών και μαρμαροτεχνιτώνπου απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (έκτακτο προσωπικό) 2000

Σ.Σ.Ε. (9.2.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εκτάκτου προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού ΥΠ.ΠΟ
Go to top