Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες) 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 54/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίαςτων εργατοτεχνιτών και μαρμαροτεχνιτώνπου απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 36/20.11.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top