Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.5.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)(διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 7/3.6.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2008

Σ.Σ.Ε. (31.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2007

Σ.Σ.Ε. (21.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2006

Σ.Σ.Ε. (8.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Εγγραφή στο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
Go to top