Γεν/κη Συν/δια Επαγγελματιών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. 24.5.2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 14/9.6.2021
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. 59438/22.6.2022 (ΦΕΚ Β 3354/29.6.2022). Υποχρεωτική από: 29-6-2022
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2021

Σ.Σ.Ε. (23.6.2021) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2021

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γεν/κη Συν/δια Επαγγελματιών
Go to top