Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 11/26.6.2019
Κείμενο σύμβασης:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Go to top