Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.3.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/27.3.2019
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 18868/913/23.4.2019 (ΦΕΚ Β 1604/10.5.2019). Υποχρεωτική από 10.5.2019
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Go to top