Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(22.11.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ποτοποιϊας-οξοποιϊας-οινοπνευματοποιϊας και ζυθοποιϊας της περιφέρειας Ν.Ηρακλείου Κρήτης
 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ν.Ηρακλείου:6/2.12.1996)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου-Λασιθίου 1996

Σ.Σ.Ε.(3.12.1996 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητών και Θερμαστών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτη

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης
Go to top