ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)

Εκτυπώσιμη μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.) 2007

Ε.Σ.Σ.Ε. (ετών 2007, 2008) της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)

"Στην παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. υπάγεται το τακτικό (εκτός των Ιατρών) προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε., που άνήκει στα Πρωτοβάθμια Σωματεία τα οποία είναι μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ και οι Δικηγόροι της εταιρείας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.) 2007

Ε.Σ.Σ.Ε. (ετών 2005, 2006) της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)

"Στην παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. υπάγεται το τακτικό (εκτός των Ιατρών) προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε., που άνήκει στα Πρωτοβάθμια Σωματεία τα οποία είναι μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ, οι Δικηγόροι της εταιρείας και οι Χορωδοί που αποτελούν έκτακτο προσωπικό"

Εγγραφή στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)
Go to top