NEWREST ΕΛΛΑΣ

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2018

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2017

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2015

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2011

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2011

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (αφορά τους εργαζόμενους στην εταιρεία ABELA ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε., οι οποίοι μεταφέρθηκαν από 01/07/2010 στην εταιρεία NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση)

NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2011

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Σελίδες

Εγγραφή στο NEWREST ΕΛΛΑΣ
Go to top