Αρχαιολόγοι (ιδιωτικού τομέα)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (7.9.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων που εργάζονται  στον ιδιωτικό τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:79/7.9.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αρχαιολόγοι (ιδιωτικού τομέα) 1997

Σ.Σ.Ε. 18.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων που εργάζονται  στον ιδιωτικό τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εγγραφή στο Αρχαιολόγοι (ιδιωτικού τομέα)
Go to top