Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροσυγκολητές)

Περιγραφή:

ΔΑ 29/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων ηλεκτροσυγκολλητών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του «Σωματείου Αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Ναυστάθμου Κρήτης»

Πράξη Κατάθεσης:
ΠΚ. ΣΕΠΕ Χανίων 4/21.6.1999
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροσυγκολητές)
Go to top